Top.LV
Karjeras iespējas Kontakti Rekvizīti LV

Par mums


Būvsabiedrība Kvadrum ir dibināta 2004. gada 28. aprīlī.
Mūsu darbības sfēra ir būvniecības darbu veikšana un vadīšana.

Uzņēmumam ir licence uzņēmējdarbībai būvniecībā sekojošās darbības jomās:
  • ēku būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība;
  • ēku nojaukšanas darbu vadīšana;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība.

Varam lepoties ar daudziem apmierinātiem klientiem, kuru uzdevumā veikta jaunu ēku būvniecība un esošu ēku rekonstrukcija, kā galvenos kritērijus izvirzot kvalitāti, profesionalitāti un augstu atbildības sajūtu par uzticētajiem darbiem, veicot galvenā būvuzņēmēja funkciju.

Uzņēmumam pilnveidojoties un augot, esam izstrādājuši un ieviesuši integrētās vadības sistēmu, kas balstās uz uzņēmuma politiku.

SIA "Kvadrum" politika:
Pastāvīgi uzlabot un pilnveidot savu darbību, sekot līdzi un attīstīt uzņēmumā jaunas būvdarbu tehnoloģijas, kā arī kļūt atpazīstamiem ar saviem kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem un klientu pozitīvajām atsauksmēm.

SIA "Kvadrum" uzņemas:
  • pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, rūpēties par dabas saudzēšanu, piesārņojuma samazināšanu un tā novēršanu;
  • nodrošināt darba drošību un darbinieku veselības aizsardzību, veselībai piemērotu un drošu darba vidi;
  • apzināties un izpildīt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu, un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz vides, darba aizsardzības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem un darba vides riskiem (briesmām);
  • pastāvīgi pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sistēmu, kā arī uzlabot vadības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības.
  © 2007 SIA Kvadrum. All rights reserved. Iztrādātājs © 2007 SIA Ideju Fabrika